Forskningssamarbejde

Er du interesseret i et forskningssamarbejde?

Forskningsbaseret viden er vigtig i arbejdet med at udvikle og forbedre vores indsatser omkring sundhed og omsorg. Derfor medvirker vi meget gerne i forskningsprojekter, som lever op til følgende kriterier:

  • Forskningsspørgsmålene knytter sig direkte til aktuelle eller fremtidige problemstillinger, som forvaltningen har fokus på at løse.
  • Forskningsprodukterne, som projekterne resulterer i, er møntet på at kunne anvendes i praksis af kommunale aktører.
  • Formidlingen af resultaterne skal tilrettelægges, så den bedst muligt kan forstås og anvendes af de medarbejdere eller borgere i kommunen, som den er relevant for.

Hvis et forskningsprojekt involverer deltagelse fra mere end 40 borgere, 5 medarbejdere og strækker sig over længere tid end 6 måneder, kræver det godkendelse fra forvaltningens ledelse. Generelt er det derfor vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt, hvis du ønsker at involvere os i et forskningssamarbejde. Helst minimum 3 måneder før ansøgningsfristen. Så kan vi nå at indgå i en dialog om at tilpasse ansøgningen, og vi kan nå at få den behandlet i vores system.

Alle henvendelser vedrørende forskningssamarbejde skal stiles til:

Chefkonsulent Annemette Ljungdalh Nielsen, HB2G@suf.kk.dk.

 

Her er nogle af de forskningsprojekter, forvaltningen aktuelt deltager i: