Living Lab Strandvejen

  • ""
Her tester vi velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med medarbejdere, borgere vidensinstitutioner og private virksomheder

I København Kommune er vi interesseret i at finde nye teknologier, der kan gøre ældre i København, med kroniske sygdomme og behov for genoptræning, mere selvhjulpne. Vi er samtidig interesseret i at finde nye teknologier, som understøtter medarbejderne i at give de ældre den bedst mulige rehabilitering, træning og motivation. Målet med Living Lab Strandvejen er at finde nye brugbare løsninger, der kan udbredes og løfte velfærden på sundheds- og omsorgsområdet i Københavns Kommune. Vi har til formål at udvikle og teste velfærdsteknologi i samarbejde med ældre, medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner. I fællesskab vil vi udvikle de bedste velfærdsteknologiske løsninger, så vi i fremtiden kan give bedre sundhed og omsorg til københavnerne. Living Lab Strandvejen er en del af rehabiliteringscenter og aktivitetscenter Indre by/ Østerbro.