Test-steder

Her kan du læse mere om vores test-steder

Vi har en aftale med fem af vores driftsenheder om at være faste test-steder. Det betyder, at vi har let adgang til at udforske behov og prøve nye løsninger af på et plejehjem, et sundhedshus, et rehabiliteringscenter, i en hjemmeplejeenhed og i en sygeplejeenhed. Det ene sted – Living Lab Strandvejen – består af et rehabiliteringscenter med tilknyttet aktivitetscenter samt en testlejlighed, som er ramme om vores møde med leverandører af velfærdsteknologiske løsninger.

Test-stederne bidrager tilsammen til et nuanceret og udbytterigt testmiljø, som sikrer, at vi kan prøve nye løsninger af der, hvor de skal bruges efter implementering.