VTV af Cykelstol

  • ""
VTV af Cykelstol undersøger

Ældre borgere med nedsat fysisk funktionsniveau har ofte behov for hjælpemidler til at komme rundt. Formålet med testen af cykelstolen er at undersøge de ældres motivation for at bruge cykelstolen, og om cykelstolen giver mulighed for selvtræning/bevægelse.

I denne VTV vurderes der på følgende:

Ønsker borgerne at bruge cykelstolen?
Kan borgerne bruge cykelstolen til selvtræning?
Bevæger borgerne sig mere, når de kan bruge cykelstolen?
Bruger borgerne cykelstolen på skæve tidspunkter som fx aften og weekend?
Støtter personalet og de pårørende borgerne i at bruge cykelstolen?