Vurdering af velfærdsteknologi

Læs mere nedenfor om vores proces for vurdering af velfærdsteknologi

Vi foretager løbende en vurdering af de velfærdsteknologier, der findes på markedet for at finde ud af, om der er nogle af dem, der vil kunne skabe værdi i vores praksis. Vi er opsøgende ift. at identificere nye teknologier og tager gerne imod tips fra virksomheder, forskere og borgere. Når vi har fået kendskab til en interessant ny teknologi, påbegynder vi vores arbejde med udvælgelse og test, som følger nedenstående faser.

 

Driftpanel

Vi har nedsat et panel, der repræsenterer den brede skare af medarbejdere i vores hjemmepleje, på vores plejehjem, i Sundhedshusene mv. Panelet består af 10-15 personer. Tre gange om året præsenterer vi panelet for nye teknologier. Panelet hjælper os med at identificere de teknologier, der har størst potentiale og med at snævre ind på den målgruppe, der kunne have gavn af teknologien. Vi vurderer teknologierne ud fra, om de kan bidrage til øget kvalitet for borgerne, et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere og om de kan hjælpe os med at spare tid eller penge.

Behovs- og markedsafdækning

Når vi har identificeret teknologier, der har et potentiale, undersøger vi ved hjælp af bl.a. data og feltstudier, hvor stor en målgruppe der er for denne teknologi, og hvilke behov den mere konkret kan hjælpe med at opfylde. Vi undersøger også, hvad der ellers findes af teknologier på markedet, som kan løse dette behov.

Funktionstest

Hvis vi har konstateret, at der er en tilstrækkeligt stor målgruppe, der har behov for teknologien, indkøber vi et par eksemplarer af teknologien til test. Herefter tester vi i samarbejde med en af vores driftenheder, hvordan teknologien virker, og om den er brugervenlig. Hvis teknologien ikke fungerer, men der er et stort behov for at få løst den pågældende udfordring, kan vi sætte gang i et innovationsprojekt, så vi kan få udviklet noget andet, der løser udfordringen.

Værditest

Hvis funktionstesten viser, at teknologien virker og er brugervenlig, går vi videre til en værditest. Her tester vi i større skala, hvilken værdi teknologien kan skabe, og hvad der skal til for at implementere den. Giver den de forventede gevinster, er målgruppen som vi troede, hvad skal en borger eller medarbejder kunne for at bruge den osv.? Vi foretager en vurdering af teknologien med udgangspunkt i metoden VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) og udarbejder en foreløbig business case, der viser, hvad det vil indebære at investere i teknologien i stor skala.

Valideringstest

I de tilfælde, hvor værditesten viser, at en teknologi vil kunne skabe værdi i vores organisation, gennemfører vi en større valideringstest for at sikre, at den værdi ikke er isoleret til det sted, som vi samarbejdede med om værditesten. Kan vi genskabe de gode resultater på en anden enhed, med andre borgere og andre medarbejdere? Vi validerer også den foreløbige business case, så vi er sikre på, at vi har et godt billede af både de gevinster og de udgifter, der er forbundet med at implementere teknologien.

Systematisk implementering og udbredelse

Når vi har gennemført en positiv valideringstest, lægger vi et budgetforslag op til vores politikere, der så afgør, om vi skal investere i teknologien. Hvis det er tilfældet, gennemfører vi en systematisk implementering, der understøttes af en implementeringsmodel med konkrete værktøjer, vi har udviklet.