Evaluering af vaske-tørre toiletter

I forlængelse af en systematisk implementering af vaske-tørre-toiletter på flere plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev der ved udgangen af 2017 udarbejdet en evaluering, der belyste fordele og ulemper ved vaske-tørre-toiletterne.

Evalueringen blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj 2018, og det blev besluttet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke skal investere yderligere i indkøb og implementering af vaske-tørre-toiletter til plejehjem, da toiletterne ikke har indfriet det forventede potentiale.

Projektansvarlig: Thit Fredens, GJ7D@kk.dk.