Faste hjælpere - kontinuitet i hjemmeplejen

I projekt ’Faste hjælpere’ har der været fokus på at mindske antallet af forskellige medarbejdere, som kommer i hjemmet hos modtagerne af hjemmepleje, men i lige så høj grad er der arbejdet med at udvikle måden, som hjælpen leveres på, for derigennem at skabe mere kontinuitet og tryghed for borgerne.

Projektet er gennemført i Hjemmeplejen Vanløse, Brønshøj og Husum, som har formået at øge borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen signifikant med de nye praksisnære løsninger. Derfor skal metoder og redskaber fra projektet udbredes til forvaltningens øvrige hjemmeplejeenheder i efteråret 2018 og 2019.

Projektansvarlig: Marie Nygaard, BS67@kk.dk.