Markedsafdækning af sensorteknologi

Copenhagen Healthtech Cluster lavede i oktober 2017 en markedsafdækning for Afdeling for Velfærdsinnovation. Afdækningen identificerede både en række modne og kommende sensorløsninger indenfor områderne ’søvn’ og ’inkontinens’. Afdækningen beskriver teknologierne ud fra forskellige kategorier såsom målgruppe for teknologierne, hvilke data teknologierne frembringer samt andre kommuners erfaringer med dem.

Markedsafdækningen indgår i arbejdet med det igangværende sensorprojekt.

Projektansvarlig: Julia Willer Dallerup, HW44@kk.dk.