Markedsafdækning af velfærdstekonologi til borgere med demens

Copenhagen Healthtech Cluster lavede i maj 2017 en markedsafdækning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af velfærdsteknologiske løsninger til borgere med demens i den tidlige fase. Afdækningen identificerede en række teknologier til hhv. tidlig opsporing og kognitiv træning af borgere med demens. Teknologierne er både fra ind- og udland.

Projektansvarlig: Oliver Metcalf-Rinaldo, FJ8J@suf.kk.dk