Vi har gennem de senere år lavet valideringstest af velfærdsteknologier. Læs testene her.

Valideringstest af robotstøvsugere

Der har været en stor udvikling på området for robotstøvsugere, som hele tiden optimeres ift. sugeevne, brugervenlighed og andre parametre, der har indflydelse på effekten af rengøringen. Derfor har Københavns Kommune valgt at teste robotstøvsugere i hjemmeplejen.

I testen undersøges følgende:

 • Hvilken betydning har boligernes fysiske forhold for brugen af robotstøvsugere, og kan støvsugere anvendes i (små) københavnerlejligheder?
 • Kan borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, blive delvist eller helt selvhjulpne ift. støvsugning vha. en robotstøvsuger?
 • Borgernes tilbagemelding på brugen af robotstøvsugere
 • Medarbejdernes tilbagemelding på brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen

Læs valideringstesten her

Valideringstest af cykelstol

Ældre borgere med nedsat fysisk funktionsniveau har ofte behov for hjælpemidler til at komme rundt. Vi har testet en cykelstol for at undersøge de ældres motivation for at bruge cykelstolen, og om cykelstolen giver mulighed for selvtræning/bevægelse.

I testen undersøges følgende:

 • Ønsker borgerne at bruge cykelstolen?
 • Kan borgerne bruge cykelstolen til selvtræning?
 • Bevæger borgerne sig mere, når de kan bruge cykelstolen?
 • Bruger borgerne cykelstolen på skæve tidspunkter som fx aften og weekend?
 • Støtter personalet og de pårørende borgerne i at bruge cykelstolen?

Læs valideringstesten her 

Valideringstest af Doff N' Donner

Det kan være hårdt og nedslidende for medarbejderne i ældreplejen at give borgere kompressionsstrømper på. Derfor har vi testet om støttestrømpe-på- og aftageren Doff N’ Donner kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø og give borgerne mulighed for at blive helt eller delvis selvhjulpne.

I testen undersøges følgende: 

 • Bidrager Doff N' Donner til et bedre arbejdsmiljø?
 • Gør brugen af Doff N' Donner arbejdet med at give borgere kompressionsstrømper på lettere og mere skånssomt?
 • Er Doff N' Donner let at bruge?
 • Hvordan er effekten af Doff N' Donner sammenlignet med Easyslide?
 • Kan borgen selv anvende Doff N' Donner?

Læs valideringstesten her 

 

Valideringstest af Easyline

Ældre borgere i Københavns Kommune udtrykker ønske om at træne mere og gerne på fleksible tidspunkter, som fx om aftenen eller i weekenden. Meget af den nuværende træning foregår på hold, hvor der fx bruges træningsmaskiner, der skal indstilles og sættes vægt på. Det betyder, at der skal være en terapeut til stede, hvilket indskrænker borgernes træningsmuligheder. Vi har derfor undersøgt om teknologien Easy Line kan bruges til selvtræning.

Testen undersøger følgende:  

 • Kan borgerne bruge Easy Line til selvtræning?
 • Træner borgerne mere, når de kan træne selv?
 • Træner borgerne på skæve tidspunkter som fx aften og weekend?
 • Støtter personalet og de pårørende borgerne i at bruge Easy Line?
 • Er Easy Line et træningsredskab, der giver et bedre arbejdsmiljø?
 • Kan flere borgere tilbydes træning med Easy Line?

Læs valideringstesten her 

Valideringstest af Swash vaskeservietter og handsker

Vaskeservietter bliver i stigende grad brugt i kommuner og på hospitaler i Danmark. De kan bruges til at forbedre vask og bad for borgere i hjemmeplejen. Vi har derfor testet vaskeservietten Swash.

Testen undersøger følgende:

 • Bidrager Swash vaskeservietter og handsker til en mere skånsom og hygiejnisk vask hos skrøbelige borgere?
 • Forbedres arbejdsmiljøet for medarbejderne?
 • Bidrager Swash vaskeservietter og handsker til en tids- og ressourcemæssig gevinst?
 • Bliver borgerne mere selvhjulpne ved brug af Swash vaskeserviette end ved traditionelt gennemført personlig pleje?

Læs valideringstesten her 

Valideringstest af Raizer

Når ældre borgere falder, kan de have behov for hjælp til at komme op igen. Når en borger skal løftes med et hjælpemiddel, har det førhen været nødvendigt, at der var to medarbejdere til stede ved løftet. Vi har derfor testet om teknologien Raizer kan bidrage til en skånsom forflytning, der kun foretages af én medarbejder.

Testen undersøger følgende:

 • Er det muligt, at én medarbejder foretager løftet af borger?
 • Oplever borgerne at få hurtig og sikker hjælp ved fald?
 • Oplever medarbejderne en forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvor meget tid vil der potentielt kunne spares, hvis der gås fra 2 til 1 medarbejder ved løft med Raizer?

Læs valideringstesten her