Velfærdsteknologisk Akademi

I forbindelse med udviklingen af Velfærdsteknologisk Akademi udarbejdede Innoba en analyse, der bl.a. fokuserede på medarbejderne i hjemmeplejens behov for viden om velfærdsteknologi og deres nuværende arbejde med velfærdsteknologi.

Analysen viste, at der var behov for:

  • Mere lettilgængelig viden om velfærdsteknologi
  • Mere konkret oplæring i brugen af teknologierne
  • Lettere bestilling, godkendelse og anskaffelse af teknologierne
  • Dedikeret tid til kompetenceudvikling ift. velfærdsteknologi
  • Tydelig kommunikation af meningen med at arbejde med velfærdsteknologi

Velfærdsteknologisk Akademi er i dag i drift og indeholder en række læringslejligheder og en uddannelse i flere moduler.

Projektansvarlig: Christian Wittenkamp Hansen, G52I@kk.dk.