Sådan gør vi alle vilde med velfærdsteknologi

23.01.2017
De ældre skal fremover have mere velfærdsteknologi i hjemmet, så hverdagen bliver nemmere og mere tryg. Men hvordan når vi dertil?

Hvordan klæder vi både borgere og medarbejdere i hjemmeplejen på til at efterspørge og bruge velfærdsteknologi? Et nyt SUF-projekt er i gang med at finde svarene. 

Velfærdsteknologisk Akademi. Det er navnet på et nyt projekt i SUF, der skal bygge bro mellem borgere, medarbejdere i hjemmeplejen og velfærdsteknologi. Projektet handler om at finde ud af, hvordan vi får de rigtige hjælpemidler og teknologier ud hos borgerne, så vi sikrer dem øget livskvalitet, mere tryghed og selvhjulpenhed samtidig med, at vi bruger ressourcerne bedst muligt.

Kompetenceløft til medarbejdern

Det velfærdsteknologiske akademi indeholder tre dele: en uddannelse for social- og sundhedsmedarbejdere, etablering af læringsrum og udvikling af en digital platform. Om projektet siger projektleder Christian Wittenkamp Hansen:

"Projektet skal give et kompetenceløft til social- og sundhedshjælperne og fokusere på deres særlige rolle i det daglige arbejde med hjælpemidler og teknologi. Hjælperne skal have et større kendskab til, hvilke teknologier der findes, og hvordan de anvendes, for de er nøglepersoner i det daglige arbejde med at få teknologien til at skabe værdi for borgerne. De kender borgernes behov, og de kan vise dem, hvordan hjælpemidlerne fungerer".

Arbejdsgruppen bag akademiet er i gang med at udvikle en kompetencegivende uddannelse. Målet er, at størstedelen af social- og sundhedshjælperne skal igennem uddannelsen. Derudover vil også videnspersoner, som eksempelvis assistenter, sygeplejersker og terapeuter, blive klædt på med nye kompetencer.

Prøv strømpepåtageren i læringsrum

Borgerne skal også med på vognen. De skal eksempelvis kunne se fordelen ved selv at kunne tage støttestrømper på med en strømpepåtager. Et andet element i det velfærdsteknologiske akademi er derfor at etablere læringsrum, hvor borgerne kan blive præsenteret for fx en strømpepåtager, vaske-tørre-toiletter eller forskellige køkkenredskaber, der gør det nemmere, hvis madlavningen er blevet en udfordring. Før præsentationen for borgerne vil social- og sundhedshjælperne bruge rummene til at blive fortrolige med teknologierne.

"I læringsrummene skal hjælperne kunne afprøve de forskellige hjælpemidler i trygge rammer. Vi tror på, at det kan skabe bedre fortrolighed med både hjælpemidler og mere komplicerede teknologier både hos social- og sundhedshjælperne og hos borgerne," siger Christian Wittenkamp Hansen.

Det er endnu ikke besluttet, hvor mange læringsrum der skal være, hvilken form de skal have, og hvor de skal ligge. Det er fx ikke afklaret, om der skal være ét læringsrum i hvert lokalområde, om de skal etableres på rehabiliteringscentrene, eller om man kan lave en rullende læringslejlighed i en bus. Alt dette skal projektet undersøge i den kommende tid. Foruden uddannelsesforløb og læringsrum er også et tredje element på tegnebrættet: en digital platform, hvor medarbejdere kan søge inspiration og finde viden om, hvordan hjælpemidler og teknologier kan bruges i hverdagen.

Udvikling i 2017 – drift i 2018

Arbejdsgruppen bag Velfærdsteknologisk Akademi mødtes første gang i december. Her blev der blandt andet talt om en behovsundersøgelse og analyse af den nuværende struktur på området, som er noget af det første, der skal ske i 2017. Første styregruppemøde ligger i februar, og administrerende direktør Katja Kayser er formand for styregruppen. Om et år skal det være afklaret, hvordan læringsrummene skal være, hvad uddannelsen skal bestå af, og hvordan den digitale platform skal fungere. Fra 2018 skal Velfærdsteknologisk Akademi sættes i drift. Det er dog planen, at der stadig skal udvikles på projektet frem til 2020.